Startpagina

© Notulistenservice conFIRM

Introductie


Heeft ook uw organisatie behoefte aan ondersteuning van management en/of secretariaat, dan bent u bij Notulistenservice Confirm aan het juiste adres.


Het werkgebied strekt zich uit over de provincies Friesland, Groningen, Drenthe en Overijssel. Notulistenservice Confirm is gevestigd in Heerenveen.


Confirm is gespecialiseerd in het samenvatten van vergaderingen en besprekingen in notulen, die bijdragen aan een efficiënte en doelgerichte vergaderstructuur. Maar ook op andere gebieden kan Confirm u ondersteunen. Denk bijvoorbeeld aan: het vervaardigen van en/of het uitwerken van (beleids)notities, het verzorgen van correspondentie, het redigeren van teksten, personeelswerk, etcetera.


Het inzetten van een extern bureau heeft voor u voordelen, te weten:

- Geen arbeidscontract,

- Continuïteit,

- Incidentele inlening,

- Inlening voor meerdere vergaderingen en/of opdrachten,

- Objectiviteit in de verslaglegging,

- Geheimhouding van vertrouwelijke informatie,

- Ervaren medewerker.


Volledigheidshalve delen wij mee dat een Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) kan worden overlegd.


Confirm werkt in principe in de avonduren op locatie. Tijdens de kantooruren kan vanuit de thuissituatie werk voor uw organisatie worden verricht.

Confirm staat voor jarenlange ervaring. Hierdoor kunnen begrippen als deskundigheid, kwaliteit, integriteit en dienstverlening centraal staan bij de bedrijfsuitoefening.


Uw opdracht zien wij met belangstelling tegemoet.

Jannie Profijt-van Wijk